De actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds blijkt binnen een week al meer dan 8,5 miljoen euro opgeleverd te hebben.

Door de bijdragen van meer dan 150.000 donateurs is het mogelijk om een blijk van medeleven te geven aan al die individuele huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast.

Het Nationaal Rampenfonds verstrekt dit geld aan de gemeenten, die het op hun beurt snel doorgeven aan getroffen huishoudens.

Het gaat hier om een eenmalige gift van 1000 euro voor circa 8000 huishoudens (volgens opgave van de gemeenten).

Gemeenten doen een aanvraag en ontvangen van het Nationaal Rampenfonds het budget hiervoor.

Met dit financieel gebaar willen alle donateurs van Giro 777 de getroffenen een hart onder de riem steken, zodat zij verder kunnen met de herstelwerkzaamheden, in afwachting van verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid.