Mannenkoor Beeker Liedertafel uit Beek had gehoopt dat de traditionele KZ-markt op de laatste zaterdag in augustus doorgang zou kunnen vinden. Helaas is dat niet mogelijk gebleken.

De hoop is thans gevestigd op een gelegenheid medio oktober 2021.

Mogelijkerwijs in een iets aangepaste vorm/aankleding.