Er bestaat nauwelijks een onderwerp uit de Zuid-Limburgse geschiedenis dat met zoveel sagen, legenden en spannende verhalen omgeven is als dat van de Bende van de Bokkerijders.

Daarom is het niet verwonderlijk dat er over dit geheime roversgenootschap veel boeken zijn geschreven en zijn geschiedenis tot het Limburgs immaterieel cultureel erfgoed behoort.

Voor een gedegen integrale beschouwing van dit bendewezen startte Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS) in 2008 een breedvoerig onderzoek.

Naast een uitgebreid literatuuronderzoek besteedde de stichting veel tijd aan een uitvoerig en zorgvuldig archiefonderzoek.

Het resultaat uit dit onderzoek is het boek met de titel: ‘De Bokkerijders met de Dode Hand. Ontstaan en vervolging van het banditisme in en rondom Zuid-Limburg in de 18e
eeuw’.

Het boek, met in totaal 848 pagina’s, is vanwege de handzaamheid verdeeld over twee delen.

Voor meer informatie en voorintekening kunt u terecht op www.sjtigs.eu.