In 1997 werd Thuishulpcentrale De Brug ‘geboren’. Nu 25 jaar later verbindt Vrijwilligersorganisatie De Brug vrijwilligers en cliënten in de gehele Westelijke Mijnstreek.

De Brug levert met de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie een grote bijdrage om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. De vrijwilligers hebben de volledige aandacht voor de cliënt en helpen de cliënt, indien gewenst, letterlijk en figuurlijk over de drempel naar buiten. De inzet van de meer dan 150 vrijwilligers wordt gecoördineerd door een team van professionals. Het team waarborgt de kwaliteit en draagt zorg voor het opleiden en begeleiden van de vrijwilligers.

Dankzij de steun van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Beekdaelen kan De Brug zowel vrijwilligers als cliënten de aandacht geven die nodig is om ze (weer) te kunnen laten participeren in de samenleving.

De Brug richt zich op de volgende doelgroepen: netwerkversterking, dementie en de laatste levensfase (palliatieve terminale zorg). Vrijwilligers van De Brug worden opgeleid voor een doelgroep naar keuze.

Op 29 september a.s. staan we stil bij de afgelopen 25 jaar en blikken we vooruit naar de komende 25 jaar. We maken er een feestelijke gelegenheid van samen met de gemeenten, samenwerkingspartners, vrijwilligers, cliënten, bestuur, team en andere genodigden.