Samen met Sanquin vraagt Zuyderland deze weken aandacht voor het belang van bloeddonatie en roept het zorgconcern iedereen in de regio op, zelf eens na te denken over het worden van bloeddonor. Zonder al dat bloed, zou Zuyderland niet langer alle zorg kunnen leveren.

Veel mensen weten niet wat er met het bloed gebeurt, wanneer het verzameld is en naar ziekenhuizen gaat. Rob Hendriks, coördinerend medisch analist van het bloedtransfusielaboratorium in Zuyderland, weet daar gelukkig wel alles van. Hij is de spil in het web van de bloedvoorraad in Zuyderland en heeft goed zicht op het reilen en zeilen van alle bloed binnen het ziekenhuis. ‘In totaal gebruiken we zo’n hier wel 10.000 zakjes bloed per jaar,’ weet Rob. Verder lezen website van Bieos-omroep.nl.