De gemeente Sittard-Geleen investeert 6 miljoen euro in een pakket maatregelen om de energiekosten voor inwoners, verenigingen & maatschappelijke organisaties en het MKB te verlagen en energieverbruik te verminderen. Dat staat in de vierde programmarapportage waar de gemeenteraad van Sittard-Geleen op 15 december een besluit over neemt.

De meest actuele cijfers vanuit het rijk over de gemeentefinanciën bieden een aantal positieve ontwikkelingen waardoor geld beschikbaar kan worden gesteld. De gemeente wil de samenleving zo direct ondersteunen.

Gemeenteraad en college koesterden al langer de wens om lokaal extra maatregelen te nemen om de samenleving te ondersteunen.

Zo werd begin november een pakket energiebesparende maatregelen voor huishoudens aangekondigd. Daarmee nam Sittard-Geleen met energiecoaches, een pilot met energieklussers, cadeaubonnen voor zuiniger witgoed en isolatiesteunmaatregelen al extra maatregelen gericht op de meest kwetsbare inkomensgroep.

De gemeenteraad bespreekt het energiekostenpakket voor inwoners, verenigingen en het MKB in de ronde op 1 december en neemt op 15 december tijdens de raadsvergadering een besluit.