In opdracht van de Gemeente Stein start Kurvers Wegenbouw met asfaltonderhoud. De locaties van de werkzaamheden zijn Salmansleen, hele wegvak, en Houterend, wegvak vanaf kruising Vaart tot aan huisnummer 36.

De werkzaamheden starten in week 17. In deze week worden voorbereidende werkzaakheden uitgevoerd zoals voorbereiden van rioolputten.
Oude putkoppen worden verwijderd en tijdelijk gevuld met asfalt.

In week 19 start de aannemer met freeswerkzaamheden van het asfalt waarna in week 20 de asfaltdeklaag wordt aangebracht.

Gedurende de werkdagen zijn de wegvakken afgesloten. Voor de wegvakken worden geen omleidingsroutes ingesteld.