Aan de Parallelweg en Hellingstockstraat (de voormalige locatie Helmes) te Geleen komen twee grondwallen die worden ingericht als een groene uitzicht- en recreatielocatie met wandelpaden. Het wordt een aantrekkelijk gebied voor de omwonenden met een kruidenrijk grasland, bomen en paden waar het aangenaam wordt een ommetje te maken.

De aanleg gebeurt in 2 fases:

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De fase 2 werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en hebben nog geen einddatum.

De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen:

Uiteraard wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.