Aanleg grondwallen

Aan de Parallelweg en Hellingstockstraat (de voormalige locatie Helmes) te Geleen komen twee grondwallen die worden ingericht als een groene uitzicht- en recreatielocatie met wandelpaden. Het wordt een aantrekkelijk gebied voor de omwonenden met een kruidenrijk grasland, bomen en paden waar het aangenaam wordt een ommetje te maken.

De aanleg gebeurt in 2 fases:

  • Fase 1: Aanleg grondwal tussen de Hellingstockstraat en de Tunnels
    De werkzaamheden starten rond 29 november en de verwachting is dat we eind juni 2022 de eerste fase volledig afronden.
  • Fase 2: Aanleg grondwal aan de Parallelweg, de voormalige locatie Helmes
    De werkzaamheden op locatie starten naar verwachting rond 8 december.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De fase 2 werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en hebben nog geen einddatum.

De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen:

  • Geluid: op- en afrijden van de vrachtwagens, lossen van grond
  • Licht: bouwlampen en koplampen van de vrachtwagens
  • Stof: stofvorming kan optreden.

Uiteraard wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.