In de week van 21 september start de aanleg van twee komremmers in de Veestraat in Stein.

Eén aan de Steinse zijde nabij de Libel en één aan Urmondse zijde nabij de Paalweg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 23 oktober afgerond.

Een komremmer is een uitbuiging van de rijbaan bij het binnenrijden van de bebouwde kom met als doel de inkomende snelheid te verlagen.

Voor de weggebruikers is een komremmer tevens een eenduidige en herkenbare ingang van de bebouwde kom.

Deze herkenbaarheid en verlaging van de snelheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Momenteel vinden werkzaamheden plaats aan de rotonde Haven / Heidekampweg / Veestraat.

Uitgezonderd een transportbedrijf en de lijnbus, maakt geen ander gemotoriseerd verkeer meer gebruik van de Veestraat.

Daarom is ervoor gekozen om de komremmers eerder aan te leggen dan gepland en te combineren met deze werkzaamheden.

Daarmee ervaren inwoners en bedrijven slechts eenmalig hinder van de werkzaamheden in plaats van twee periodes.

Voor voetgangers en fietsers blijft de Veestraat toegankelijk. Deze worden tijdelijk via een dubbelzijdig fietspad aan één zijde omgeleid, omdat bij de uitbuiging het huidige fietspad wordt verplaatst.