Waar voorheen per regio invulling werd gegeven aan het Social Return-vraagstuk, wordt er in de toekomst door alle Zuid-Limburgse gemeenten één gezamenlijk beleid gevoerd.

Zuid-Limburg is een bedrijvige regio waar iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om te kunnen werken.

Via Social Return krijgen mensen die kans.

Het idee is simpel: bij grotere aanbestedingen vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen van het beroepsonderwijs uit het werkgebied krijgen door Social Return de kans om (betaalde) werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan.

 

Tot voor kort verschilden de Social Return-eisen in aanbestedingen inhoudelijk per gemeente op het gebied van voorwaarden en invulling.

Om meer duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen én het makkelijker te maken om duurzame plaatsingen te realiseren, zijn de gemeenten overeengekomen om vanaf nu hetzelfde voorwaardenpakket te hanteren bij de lokale Social Return-invulling.

 

In Zuid-Limburg is er per regio een functionaris aangesteld voor controle, advisering en monitoring van Social Return-projecten.