De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) moet snel  worden aangepast.

Dat schrijven Christine van Basten-Boddin en Luc Winants, voorzitters van de regio-overleggen Wvggz in Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg, in een brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis.

De wet blijkt een bureaucratisch monster en is op onderdelen niet uitvoerbaar.

Winants en Van Basten-Boddin nodigen de bewindslieden uit om de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen in Limburg te bespreken.

Wie psychische problemen heeft en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, kan te maken krijgen met verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Een burgemeester of rechter kan zo’n maatregel opleggen, die door patiënten meestal als zeer ingrijpend wordt ervaren.

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die 1 januari 2020 in werking trad, zijn de rechten geregeld van mensen met een psychische aandoening die hiermee te maken krijgen.

Lees meer hierover op www.bieos-omroep.nl > nieuws.