In samenwerking met het DOP Urmond, inwoners van de kern Urmond en de Gemeente Stein is in 2019 het verkeersarrangement Urmond en Berg aan de Maas tot stand gekomen. In het Verkeersarrangement zijn verkeerskundige knelpunten in beeld gebracht, oplossingen aangedragen. Deze oplossingen worden vanaf maandag 29 november tot uitvoering gebracht.

Aanpassen bocht t.h.v. Raadhuisstraat 32 en 34

Tijdens het verkeersarrangement zijn meldingen ontvangen over de smalle aansluiting ter hoogte van de huisnummers 32 en 34, dit door de aanwezige “knik” in de rijbaan en het trottoir. Deze knik wordt verwijderd waardoor de rijbaan breder wordt en de bocht beter is te nemen.

Verwijderen boomplantvak Plakstraat

Ook het bestaande boomplantvak, in de rijbaan, wordt naar aanleiding van vele meldingen verwijderd. Fietsers hoeven dan niet meer om dit plantvak te fietsen en ook andere weggebruikers worden dan niet meer de andere weghelft op gedwongen.

Aanpassen bestaande komremmer

Tevens is verzocht de bestaande komremmer te vervangen voor een komremmer met een drempel in het midden. Door deze drempel zijn weggebruikers genoodzaakt af te remmen, ook wanneer er geen tegenliggers zijn. Om het risico van geluids- en/of trilling overlast bij de onderliggende woningen te voorkomen is het noodzakelijk deze komremmer ca. 10 meter richting de brug te verplaatsen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op maandag 29 november en zullen 10 werkbare dagen in beslag nemen.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt er een omleidingsroute ingesteld. Het werkvak, zie bijlage, zal voor voetgangers (en fietsers die moeten afstappen) te allen tijde bereikbaar blijven.