Samen Politiek Actief (SPA) Sittard-Geleen heeft het handhavingsbeleid met betrekking tot het gebruik van aanplakzuilen ter discussie gesteld.

Veelal worden de zuilen ook gebruikt door commerciële partijen en plakt men de posters lukraak over elkaar.

Volgens de gemeentelijke website is het aanplakken van affiches, posters, mededelingen toegestaan voor particulieren, culturele organisaties en andere non-profit instellingen. Het is niet toegestaan de zuilen te gebruiken voor handelsreclame.