De gemeente Stein heeft naast Digid de afgelopen tijd ook eHerkenning als verificatiemiddel ingevoerd om de identiteit van verenigingen en stichtingen vast te stellen die ingeschreven staan bij de KVK. Deze verificatie is gevraagd bij het aanvragen van subsidies en onderdeel van de nieuwe Wet Digitale Overheid.

In de praktijk blijken echter veel organisaties nog problemen te ondervinden met het aanvragen van een eHerkenningsmiddel omdat er veel opties mogelijk zijn en er kosten mee gemoeid zijn. Daarom gaat de gemeente Stein tijdelijk terug naar de standaard verificatie van de identiteit van de aanvrager bij subsidieaanvragen, via Digid. Zo kunnen verenigingen en stichtingen zich samen met de gemeente Stein de komende tijd beter voorbereiden op de invoer van eHerkenning als identificatiemiddel.

Het gebruik van eHerkenning is voor organisaties nog niet verplicht, maar zal in de toekomst wel een identificatiemiddel worden dat bij overheden gebruikt moet worden voor het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies.

Subsidieregelingen

Voor de volgende subsidieregelingen geldt nu een identificatie met Digid:

Daarnaast wordt voor de subsidieregeling professionele instellingen de mogelijkheid opengelaten voor het aanvragen met eHerkenning of Digid.

Alleen tekenbevoegde bestuurders mogen een aanvraag tot subsidie namens de stichting of vereniging bij de gemeente Stein indienen.

Organisaties die al een aanvraag hebben ingediend met eHerkkening of eHerkenning hebben aangevraagd om digitaal een subsidie bij ons aan te vragen, komen mogelijk in aanmerking voor compensatie. Neem contact op met kim.peereboom@gemeentestein.nl voor de voorwaarden. Deze mogelijke compensatie geldt niet voor organisaties die een aanvraag hebben ingediend voor een subsidie professionele instellingen