Aanvullende omleidingen A2route

Er wordt op meerdere plaatsen tegelijkertijd aan de weg gewerkt.

Met als gevolg dat een aantal kernen, met name Urmond en Berg aan de Maas, minder goed bereikbaar zijn.

Om de tijdelijke verkeersroutes tussen Stein en Urmond duidelijker en veiliger te maken zijn de volgende maatregelen genomen.

  • De bewegwijzering was op sommige plaatsen niet duidelijk. Daarom zijn de borden langs de weg verbeterd om zo de omleidingen te verduidelijken.

 

  • De hulpdiensten en Arriva zijn nogmaals geïnformeerd over de omleidingsroutes. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de omleidingsroutes ook besproken en afgestemd met de hulpdiensten.

 

 

  • Bewegwijzering naar de Corona teststraat bij Van der Valk wordt verduidelijkt.

 

  • Er wordt extra aandacht gegeven aan de veiligheid van fietsers, o.a. door: aanvullende borden te plaatsen bij de fietsoversteekplaats bij de Haven; vanaf 24 augustus verkeersregelaars bij de fietsoversteekplaats bij de Haven te plaatsen; scholen in de omgeving te infomeren over de gewijzigde fietsroute.

Vanaf 31 augustus is de Mauritslaan weer open.

In eerdere berichten was nog niet duidelijk dat de Veestraat afgesloten zou worden. Echter, vanwege de grote verkeersdrukte bij de rotonde Haven is besloten om de Veestraat af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Kijk op de website van de gemeente Stein voor routekaarten, waarop alle recente afsluitingen en omleidingen zijn aangegeven.