Actie voor Hoop in 2024

Na het succes van 2022 wil de stichting Actie voor Hoop in 2024 weer
een Hooploop organiseren.
Op dinsdag 23 mei 2023 houdt het bestuur van de stichting Actie voor
Hoop hierover een informatieavond waar iedereen van harte welkom is.
Samen met de dan aanwezigen willen we in gesprek gaan om te kijken
hoe we invulling kunnen geven aan deze bijzondere dag.

Ook wil het bestuur van de stichting op deze avond informatie geven
over de diverse acties die het afgelopen jaar zijn gehouden, zowel op
organisatorisch als op financieel gebied.
Bent u nieuwsgierig wat een Hooploop precies is.?
Wilt u meer over de stichting Actie voor Hoop weten?

Wilt u weten hoe u een team voor de Hooploop kunt inschrijven?
U BENT WELKOM op de informatieavond!
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Locatie is de Boerderie,
Hofstraat 30 in Geleen.

Aanmelden voor deze avond kan via email secretaris@actievoorhoop.nl
of telefonisch bij de voorzitter Jan Dols 0650503524 .