Limburg ziet kansen in een afvalvrije samenleving en heeft daarvoor grensverleggende plannen gemaakt.

ASL – Afval Samenwerking Limburg, waar 30 Limburgse gemeenten lid van zijn – zal de nieuwe aanbesteding in het tweede kwartaal van 2021 aankondigen.

Het uitgangspunt is om 3 afvalstromen – ingezameld huishoudelijk afval van 1,1 miljoen inwoners – zo verantwoord en circulair mogelijk te laten verwerken.

ASL start de zoektocht naar coalities die hieraan de beste invulling kunnen geven.

Deze aanbesteding dient als springplank voor de verdere, toekomstige circulaire ambities in de regio.

De aanbesteding is gericht op drie afvalstromen: 100 kiloton groente-, fruit- en tuinafval, 156 kiloton fijn huishoudelijk restafval en 26 kiloton plastic, blik en drankenkarton.

Samen met een nieuw te selecteren coalitie wil ASL meer afval in de eigen provincie verwerken.

Op 16 oktober van 9.00 – 13.00 uur organiseert ASL een online marktconsultatie, gericht op kennisoverdracht rondom de aanbesteding en matchmaking.

Iedereen – met relevante kennis, een oplossing of een idee, van kleine tot grote partijen – is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en kan zich tot 12 oktober aanmelden via info@afvalsamenwerkinglimburg.nl.

Het verbinden van partijen is een essentieel onderdeel in de marktconsultatie en online een uitdaging.