Aanstaande maandag 20 maart zal in de grindwinning te Meers (Veldschuurdijk 9) in opdracht van L’Ortye de ontstane plas worden afgevist. Voordat de waterplas conform plan kan worden opgevuld met grond tot ongeveer oorspronkelijk maaiveld, vinden we het belangrijk de aanwezige vissen een nieuwe leefomgeving te geven. Verwacht wordt dat er veel vissen worden aangetroffen, vandaar dat er veel mensen paraat staan.

Vijftien vrijwilligers van hengelsportvereniging De Zonnebaars uit Meers zullen Kooistra Visserij uit Zeeland, een specialist op dit gebied, ondersteunen om de vissen in deze plas te verzamelen om deze vervolgens te verplaatsen naar de visvijver in Meers of uit te zetten in de Maas. Het afvissen zal maandag tussen 10:00 en 17:00 uur plaatsvinden aan de Veldschuurdijk 9 in Meers. Jullie zijn van harte welkom!

L’Ortye geeft op deze plek al jaren invulling aan het Grensmaasproject. Naast hoogwaterveiligheid voor de bevolking van Meers is hier door L’Ortye ruim honderd hectare nieuwe natuur ontwikkeld.
Flora en fauna ontwikkelen zich hier in rap tempo en dagelijks bezoeken natuurliefhebbers uit binnen- en buitenland dit prachtige gebied.

Een mooi bewijs is hiermee geleverd, dat je met een zorgvuldig ingepaste en afgestemde ontgronding, als toegevoegde waarde naast hoogwaterveiligheid prachtige natuur kunt realiseren.
Met breed draagvlak en in structurele dialoog met inwoners, overheden en andere partners zoals in deze hengelsportvereniging De Zonnebaars. En met volop enthousiasme over het eindresultaat.