Maandag 8 mei 19.00 uur commissie Grondgebiedzaken •

Dinsdag 9 mei 19.00 uur commissie Inwonerszaken •

Woensdag 10 mei 19.00 uur commissie Bestuurszaken •

Woensdag 17 mei 19.00 uur raadsvergadering

Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune van de raadszaal in het gemeentehuis in Beek.

De vergaderingen worden ook uitgezonden via een livestream op de gemeentelijke website en de Facebookpagina van de gemeente.