Woensdag is in bibliotheek de Ligne het “Akkoord samen werken aan basisvaardigheid in de Westelijke Mijnstreek 2023-2026” getekend. Met het akkoord willen gemeenten en maatschappelijke partners beter samenwerken om de vaardigheden van inwoners te verbeteren op gebied van lezen en schrijven, rekenen en het gebruik van computers.

 

In Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. In de Westelijke Mijnstreek schommelt dat percentage tussen de 7 en 9%. De samenwerkende partijen willen dat percentage verlagen. “In onze gemeenten vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Als je moeite hebt met basisvaardigheden loop je op allerlei plekken tegen grenzen aan. Daar willen de gemeenten samen met onze partners iets aan doen.” vertellen wethouders Judith Bühler (gemeente Sittard-Geleen, bestaanszekerheid), Frank Dassen (gemeente Stein, sociaal domein) en Thijs van Es (gemeente Beek, sociaal domein).

 

 

Het akkoord bouwt verder op bestaande samenwerking in de regio zoals het Taalakkoord uit 2017. Ten opzichte van deze samenwerking is er een nieuwe vorm en zijn er een aantal nieuwe deelnemers. De gemeenten van de westelijke Mijnstreek en maatschappelijke partners uit het onderwijs, de cultuursector, de zorg en het sociaal domein verbinden zich in het Bondgenootschap basisvaardigheid. Het Bondgenootschap basisvaardigheid bestaat aan de overheidskant uit de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Aan de maatschappelijke, onderwijs- en zorgkant wordt de samenwerking uitgebreid. Naast Cubiss, bibliotheek De Domijnen, Stichting Lezen en Schrijven, PIW, Vidar en Vista College komen de Stichting Mee en Zuyderland Medisch centrum erbij.

 

De kracht zit duidelijk in de samenwerking. “Samen kunnen we de aandacht op laaggeletterdheid houden. Ook, en vooral bij gemeenten. Alleen samen kunnen we de bestaande infrastructuur in Zuid-Limburg overeind houden.” aldus Vista bestuurder Jeanette Oostijen.