Het AlzheimerCafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden.

Wat komt er kijken bij het in behandeling nemen van een euthanasieverzoek bij dementie? Welke richtlijnen en handreikingen zijn er?
Het expertisecentrum euthanasie informeert, geeft advies en begeleidt zowel arts als patiënt en hun naasten. Deze avond is Mieke Johannesma van het expertisecentrum onze gast.

Datum: 2 mei 2023
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met
Pia Bronckhorst (06-83668178) of Natasja Stelten (06-19421946)
Mailen mag ook via ons mailadres: alzheimercafe.elsloo@gmail.com