Ambulancezorg Limburg kan van start

Met de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin hij toestemming geeft voor de fusie tussen AmbulanceZorg Limburg Noord en Acute Zorg GGD Zuid Limburg, is de volgende stap gezet naar Ambulancezorg Limburg die per 1 januari 2023 de ambulancezorg voor Limburg gaat verzorgen. Met deze toestemming kunnen we verder bouwen aan een toekomstbestendige ambulancezorg waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorg ook voor de toekomst gewaarborgd blijft.

 

Voordelen

Met het samengaan van de twee ambulancediensten wordt de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd door onder andere:

 

  • Eenduidige aansturing in de meldkamer
  • Eén vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
  • Een betere integrale samenwerking op de arbeidsmarkt
  • Solide en uniforme ondersteunende diensten
  • Daarnaast brengt de fusie ook schaalvoordelen met zich mee op het gebeid van duurzaam kunnen investeren en innovaties.

 

Bestuurder

Vooruitlopend op de nieuwe organisatie Ambulancezorg Limburg is per 1 september Jeroen van Tilburg gestart als kwartiermaker, bestuurder, om de organisatie op 1 januari a.s. ook geheel klaar te hebben staan.

 

Trots

Wij zijn verheugd dat de minister de redenen waarom we fuseren herkent en ondersteunt. Ook zijn wij trots dat de minister vindt dat we een zorgvuldige aanpak hebben gekozen.

 

Deze fusie kan alleen tot stand komen door en met onze medewerkers; een woord van dank is dan ook zeker hier op zijn plaats voor onze medewerkers.

Daarnaast willen we ook alle andere betrokkenen danken voor het in ons gestelde vertrouwen.