Asfalt onderhoud Business park Stein

In opdracht van de Gemeente Stein start Wegenbouw Kurvers maandag 11 april met werkzaamheden aan het Business Park Stein.

De bestaande toplaag van de asfalt wordt verwijderd. Vervolgens worden er reparaties aan de onderlagen en aan aanliggend straatwerk uitgevoerd. Aansluitend wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht.

De werkzaamheden vinden plaats ter plaatse van Business Park Stein. We starten met de werkzaamheden op maandag 11 april a.s. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 5 tot 6 weken in beslag nemen. Om overlast te beperken werken we gefaseerd.