Ashigaru vereniging Stein instructeur Rob Pepels zal deze zomer naar Iran vertrekken om les te geven aan meer dan 35 dojo’s in karate, kickboxing, jujutsu en militaire zelfverdediging.

Deze scholen zijn franchise dojo’s van de WKKO wereldorganisatie, waarvan Rob Pepels een van de oprichters is.