Door de jaren heen heeft Lei van Mulken een aantal objecten op zijn achtererf bewaard, die voorheen dienst deden op de praalwagens tijdens de Oogstdankstoet in Berg a/d Maas.

Samen met de leden van de Isidorus-wandelclub heeft hij deze buitenexpositie op het Beatrixplein ingericht.

Met het niet doorgaan van de Augststoet, wegens corona, was het nu een mooie gelegenheid om toch iets van oogstfeesten te creëren voor de inwoners van Berg. Foto’s: Fons Verhoeve