Het Beekse Levensbomenbos wordt eind dit jaar uitgebreid met 319 bomen. Inwoners kunnen een levensboom adopteren voor €40,00 per boom.

Wethouder Hub Schoenmakers (klimaat): “Met de uitbreiding van het Beekse Levensbomenbos gaat een grote wens in vervulling van veel inwoners. In het Levensbomenbos komen mensen om dierbaren te gedenken en van de natuur te genieten. Daarnaast draagt de aanplant bij aan de reductie van CO2 en wordt de biodiversiteit in Beek bevorderd.”

Er worden zes verschillende boomsoorten geplant: Boomhazelaar, Moseik, Hoogstam appel, Hoogstam peer, Zoete Kers en Winterlinde. Inwoners die een levensboom adopteren krijgen een van deze boomsoorten toegewezen.

De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 117.015. De Provincie Limburg zal in het kader van het 1 miljoen bomenplan aan dit project een subsidie van € 25.284 toekennen.

De aanplant van de bomen staat in december 2021 gepland.