Begroting Gemeente Beek

Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad
een robuuste begroting voor. Een begroting die net als eerdere jaren een sluitend meerjarenperspectief laat zien.

Wethouder Ralph Diederen(financiën): “De gevolgen van inflatie, stijgende energiekosten, de oorlog in
Oekraïne, zorgen over klimaat en bestaanszekerheid vragen van de lokale overheid dat zij haar hoofd koel houdt, grip houdt op de begroting en investeert in de samenleving.”

 

In de begroting van Beek wordt meer geld uitgetrokken voor jeugdzorg en de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Ook voor noodzakelijke investeringen in dienstverlening en bedrijfsvoering en onderhoud
van de openbare ruimte worden komend jaar extra middelen beschikbaar gesteld.