Behoud Watertoren

De CDA fractie Sittard-Geleen heeft vernomen dat de watertoren op het Chemelot-terrein in Geleen op de nominatie om gesloopt te worden staat. Wij zijn vóór het behoud van de watertoren!

Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen november hebben wij een motie ingediend waarin wij opriepen meer aandacht te geven aan de lokale historie in onze gemeente. Hierbij legden wij de nadruk op het zichtbaarder maken van het mijnverleden in Sittard-Geleen en dit te blijven continueren.

Ook riepen wij het college op om specifiek aandacht te schenken aan het feit dat het in 2022 precies 55 jaar geleden is dat de Staatsmijn Maurits in Geleen gesloten werd. Onze motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Eerder, in de maand mei, stelden wij hierover ook al schriftelijke vragen aan het college.

Recentelijk is bovendien de Strategische Gebiedsvisie Chemelot door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook tijdens de behandeling van deze gebiedsvisie hebben wij het in stand houden van het Mijnverleden van Geleen aangekaart. “Hierin is bewust vermeld dat de watertoren behouden moet blijven voor de toekomst. Sloop staat daar haaks op”