Ook in 2023 besteden we weer veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups in Sittard-Geleen . De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is de naam van een nachtvlinder.

Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien. De vlinder is voornamelijk bekend vanwege de rups. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals zoogdieren die insecten eten. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, komen de zeer kleine brandharen in de lucht terecht. Deze kunnen zeer vervelende ontstekingen aan huid en slijmvliezen veroorzaken. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen slechte gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De rups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd.

Wij besteden veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Sittard-Geleen heeft als enige gemeente in Nederland de subsidie ontvangen voor deelname aan het Europese LIFE-project. Zij subsidiëren o.a. proeflocaties waar natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Er zijn locaties waar we mezen en een keversoort, de grote poppenrover, bestuderen. Maar er worden ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Op deze manier proberen we de Eikenprocessierups (EPR) op een natuurlijke manier onder controle te houden.

 

Op 5 mei hebben we de eerste larven gezien die in het tweede stadium zijn van de groei naar een rups. Maar de groei van de bladeren aan de eikenbomen gaat niet overal even hard. Alleen de eiken die nu al minimaal 50% van hun bladeren hebben geven genoeg voedsel voor de larven. Dat voedsel hebben de larven nodig om de kunnen vervellen naar het tweede stadium om rups te kunnen worden. Nog niet álle larven hebben dus het tweede stadium bereikt.