De Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen hebben een bestuursakkoord gesloten.

In dit Bestuurlijk Afspraken Kader zijn afspraken gemaakt over economie, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, wonen, cultuur, sport, gezondheid en jeugd en jongeren.

Belangrijk voor de Provincie om het akkoord aan te gaan, is dat Sittard-Geleen een strikt financieel beleid blijft voeren om de financiële positie van de gemeente voor de lange termijn te verstevigen.

In Sittard-Geleen en directe omgeving is sprake van een economische activiteit van internationale betekenis.

Het gaat om Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus, VDL Nedcar en het logistieke knooppunt 046.

In het Bestuursakkoord spreken de Provincie en de gemeente af dat ze zich samen inzetten om deze economische ontwikkelingen te verankeren en te versterken.

Een ander speerpunt is mobiliteit en bereikbaarheid, waarbij is afgesproken dat volgend jaar duidelijk wordt hoe de doorstroming op de provinciale weg N276 (de Middenweg/Hasseltsebaan) verbeterd gaat worden.

Een actueel thema in het bestuursakkoord tussen Provincie Limburg en Sittard-Geleen is de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit en de versnelling van woningbouwplannen.

Ook op het gebied van cultuur, (top)sport, gezondheid en jongeren zijn afspraken gemaakt in het bestuursakkoord. Die worden in de loop van komend jaar verder uitgewerkt.

Het bestuursakkoord heeft een looptijd van ruim een jaar. Na september 2021 wordt geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de manier de verdere samenwerking.

Lees meer op www.bieos-omroep.nl > nieuws.