Bewoners Sittard West in beweging

Sittard West heeft vanaf vandaag een beweegroute in de wijk. De route is feestelijk geopend door leerlingen van het Trevianum, DaCapo College en Loedoes. Samen met bewoners en ondernemers in Sittard West en de gemeente Sittard-Geleen wordt gewerkt aan de toekomst van de wijk. De beweegroute is daar onderdeel van.

De beweegroute is 4,6 kilometer lang en loopt door de straten en parken van de wijken Hoogveld en Limbrichterveld. De route brengt mensen in hun eigen omgeving in beweging. Langs de route staan 12 paaltjes met daarop een QR-code.

 

 

Via die QR-code kunnen sporters en wandelaars oefeningen doen. Deze oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, op ieders eigen niveau. De route is ontwikkeld in samenwerking met QR-Fit.

,,Deze beweegroute is een initiatief van de samenleving en dat ondersteunen we natuurlijk van harte,” zei wethouder Yvonne Salvino-Meijer bij de opening. ,,Bovendien helpt dit initiatief mee aan het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners.”