Bewonersavond Herinrichting Geleenbeek Holtum-Baakhoven

Waterschap Limburg is bezig met het beekherstel van de Geleenbeek in de omgeving van de Holtummerweg en bij Baakhoven (gemeente Echt-Susteren). De beek moet ook op deze twee trajecten in de toekomst voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dit is de Europese richtlijn die waterkwaliteitseisen voorschrijft van de Europese wateren. Bovendien zijn er maatregelen nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen. Inmiddels kan het waterschap het eerste schetsontwerp laten zien. Benieuwd hoe het eruit ziet?

Kom dan naar de bewonersavond op maandag 12 juni om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Koppel, Vleutstraat 22, Dieteren.