De basisschool in Neerbeek krijgt een bibliotheek op school.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van een motie die vorig jaar november door de gemeenteraad werd aangenomen.

De bieb, die in samenwerking met De Domijnen tot stand komt, kan zo snel als mogelijk worden ingericht.

Neerbeek was de enige basisschool in Beek die nog niet over een bieb op school beschikte.

De school had daartoe, in tegenstelling tot de andere basisscholen, ook nog geen verzoek ingediend bij de gemeente.

Dat verzoek kwam er alsnog en in de gemeentelijke begroting werd dekking gezocht en gevonden voor de benodigde middelen, €8.000 per jaar.

Wethouder Thijs van Es: “Ik kijk ernaar uit om de bieb in Neerbeek binnenkort te mogen openen. Dit is fantastisch nieuws voor de school, want een bieb op school is een enorme verrijking voor het onderwijs.

Het is bewezen dat een bibliotheek binnen de schoolmuren bijdraagt aan het voorkomen en wegwerken van taalachterstanden.

Daarnaast kunnen de boeken ook worden gebruikt voor de lessen.

En bovendien draagt een goed boek ook gewoon bij aan de fantasieontwikkeling en creativiteit van kinderen. Ik feliciteer de school van harte met deze nieuwe aanwinst!”