Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft twee nieuwe leden in het Kathedraal Kapittel benoemd.

Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop.

De twee nieuwe leden zijn pastoor Peter van der Horst van Helden-Panningen e.o. en pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen.

De leden van het Kapittel worden kanunniken genoemd.

Zij adviseren de bisschop over belangrijke beleidsbeslissingen.

Een aantal besluiten kan een bisschop alleen nemen na overleg met of na instemming van het Kapittel. Ook speelt het Kapittel een belangrijke rol bij de benoeming van een nieuwe bisschop.

Een van de nieuwe kanunniken is pastoor Harry Quaedvlieg (1969) van de parochiefederatie Geleen.

Hij werd in 1994 tot priester gewijd. Daarna was hij onder meer kapelaan in Heerlen en Blerick.

Tussen 1997 en 2003 volgde Queadvlieg een studie dogmatiek in Rome.

Ook was hij een tijd verbonden aan de dienst jongerenpastoraal van het bisdom.

Sinds 2003 is hij actief in de parochies in Geleen, aanvankelijk als assistent en sinds 2011 als pastoor van alle parochies binnen de federatie Geleen.

Ook is hij docent op het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.