De boostercampagne wordt versneld. 8,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder krijgen de boosterprik voor eind januari aangeboden. Zo verhoogt GGD Zuid Limburg de bescherming tegen de zeer besmettelijke omikronvariant en verminderen we de verspreiding van het
virus.

In totaal worden er zo’n 300.000 boosterprikken in ZuidLimburg gezet. Om deze klus te klaren schaalt de GGD op naar 70.000 prikken per week. Dat is beduidend meer dan de 59.000 prikken per week tijdens de drukste periode in de eerste vaccinatieronde. Om de capaciteit te verhogen wordt extra personeel ingezet en opent de vaccinatielocatie in het MECC Maastricht weer haar deuren. Het aantal vaccinatielijnen in Maastricht verdubbelt hierdoor van 14 naar 28.

Wijzigingen vaccinatielocaties
De XLvaccinatielocatie aan de Paul Henrispaaklaan 2 in Maastricht is geopend tot en met zaterdag 18 december. Alle geplande afspraken na deze datum worden automatisch omgezet naar de nieuwe locatie in de Noordhal van het MECC Maastricht.
De bewegwijzering naar de vaccinatielocatie wordt aangepast en er worden medewerkers ingezet om mensen naar de juiste locatie te verwijzen.

XLvaccinatielocatie in de Noordhal van het MECC Maastricht is per zondag 19 december dagelijks geopend van 08.0016.30 uur.

Op de locatie aan de Palemigerboord 401 in Heerlen kan men uitsluitend nog terecht voor testen.

Vaccinatielocaties
Alle vaccinatielocaties zijn dagelijks open van 08.0016.30 uur

Vaccinatielocatie Geleen, Hofkamp 31, 6161 DC Geleen

XLvaccinatielocatie Rodahal, Europaplein 1, 6461 AJ Kerkrade

XLvaccinatielocatie MECC P4, Gaetano Martinolaan 73, 6229 GV Maastricht, open vanaf 19 december

Interval van zes naar drie maanden
Iedereen komt in aanmerking voor de booster als zij minimaal 3 maanden geleden volledig zijn gevaccineerd of besmet zijn geweest met het coronavirus. Tot vorige week was dit 6 maanden.

Uitnodigingen | afspraak inplannen
Mensen worden per leeftijdscategorie uitgenodigd voor een boosterprik. Dit gebeurt via sociale media en via de post. Momenteel kunnen mensen die geboren zijn in 1961 of eerder online een afspraak inplannen op
www.coronavaccinatieafspraak.nl. Als mensen telefonisch een afspraak willen maken, dienen zij te wachten op de uitnodigingsbrief. Iedereen wordt gevraagd zich zoveel mogelijk online aan te melden voor de boosterprik of vaccinatie. Dit om de overbelaste callcenters zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor mensen die zich niet online kunnen aanmelden. Op www.uitlegprikafspraak.nl wordt uitgelegd hoe u online een afspraak kunt maken.