Groot was het enthousiasme van de ruim 110 schoolkinderen uit Sittard-Geleen en hun begeleiders tijdens de Boswerkdag in het Absbroeksbos op 9 november. De kinderen, afkomstig van 4 scholen, hielpen tijdens deze zonnige winterse dag mee met bosdunning, bomen omzagen en met het maken van takkenrillen. De bosdunning is nodig om de andere bomen licht en ruimte te geven, zodat ze goed kunnen groeien. De takkenrillen zijn voor de dieren, een woon-slaap-en schuilplaats. De organisatie was in handen van het Centrum voor Natuur- en Milieu- Educatie De Rollen en Natuurmonumenten. De begeleiding ter plekke gebeurde in de vorm van een samenwerking van vrijwilligers van Natuurmonumenten, IVN-Munstergeleen en IVN Born-land van Swentibold, door medewerkers van gemeente Sittard-Geleen, van Natuurmonumenten en cliënten van SGL (helpt mensen met hersenletsel en hun naasten verder). Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers was ook dit jaar de boswerkdag een geslaagde dag.

Zagen en stapelen

De leerlingen van groep 8 van basisschool aan de Meule uit Sittard, groep 6/7/8 van KindCentrum de Loft, groep 8 van bassischool Munstergeleen en leerlingen van de Triangel uit Sittard waren enthousiaste vrijwilligers tijdens deze zonnige 5e Boswerkdag! De cliënten van SGL lieten zien dat natuurbeheer samen met de basisschoolleerlingen een mooie werkervaring is. Het zagen met de beugelzaag en het maken van takkenrillen werd door allen geoefend en dat vergde de nodige spierkracht, teamwork en techniek! In de pauze was er tijd voor de bomenquiz van het IVN in het kader van het Bomenfestival. Na afloop was er biologisch appelsap en een egel strijdpakket presentje voor de scholen.

Takkenrillen voor de egel

De afgezaagde stammen en takken werden met hulp van de leerlingen en vrijwilligers opgestapeld tot zogenaamde rillen, houten afscheidingen waarin vogels, bodemdieren, egels en insecten een woon- of schuilplaats vinden. Wil je thuis ook iets doen voor bijvoorbeeld de egel: ga dan naar https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/strijd-mee-voor-de-egel