Bruisend Hart Nieuwdorp

Op vrijdag 10 maart 2023 ondertekenden wethouder Danny Hendrix en gedeputeerde Lia Roefs de Samenwerkingsagenda ‘Kwaliteit Limburgse Centra’ (KLC). De Provincie spreekt daarmee de intentie uit om een bedrag van 600.000 euro te investeren, dat wordt ingezet om voor Nieuwdorp een bruisend wijkcentrum te creëren.

Het project bestaat uit het realiseren van 64 zorggeschikte woningen op de plek van de huidige kerk en het voormalige schoolgebouw in Nieuwdorp.

 

 

Het gaat om 33 zorgappartementen op de plek van de kerk, 14 levensloopbestendige appartementen op de plek van het schoolplein, 17 levensloopbestendige patiowoningen (woningen aan een open binnenplaats) op de locatie van het buurtcentrum/ voormalige schoolgebouw en een buurttuin.

Van de in totaal 64 nieuwe woningen zijn er 55 voor de sociale huur en 9 voor de midden-huur. Deze 9 betreffen de patiowoningen aan de Bergènkenstraat. Zaam Wonen bouwt de woningen. De zorg wordt aangeboden door Vivantes.