Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont.

Daarom is op 1 september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid gestart, waarin senioren concrete tips krijgen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt er gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit.

De thema’s zijn: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes).

Veel organisaties sluiten aan bij de campagne, waaronder ouderenbonden, politie, Openbaar Ministerie, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Veilig internetten, banken (o.a. via veiligbankieren.nl), supermarkten en de telecomsector.

Ook doen meer dan 150 gemeenten mee.

Meer info: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid