CDA maakt zich hard voor huiskamerprojecten

Onze samenleving zit op dit moment na diverse lockdown maatregelen inmiddels 2 jaar op slot. We mogen gerust veronderstellen dat dit een behoorlijke impact heeft op de diverse bevolkingsgroepen in onze gemeente, waaronder onze jeugd en ouderen. We zien de percentages van eenzaamheid en depressie onder de ouderen met de dag toenemen, en dat baart CDA raadslid Jos Schlössels en fractievoorzitter Patrick Brouwers grote zorgen. De eenzaamheid speelt voornamelijk bij mensen die geen partner (meer) hebben. Depressie is ruim 10 jaar volksziekte nummer één, de huisarts als poortwachter van de zorg kan dat als geen ander beamen.

Met de komst van Corona staat ook het verbinden en ontmoeten al twee jaar onder grote druk. Nog nooit was dit onderwerp zo belangrijk als nu. Zelfs de publieke omroepen maken hier dagelijks melding van met de slogan “laten we wat meer naar elkaar omkijken”.

Het alleen maar naar elkaar omkijken is volgens de CDA fractie niet genoeg, we moeten nog meer voor onze ouderen in actie komen en daarin in gezamenlijkheid optrekken. Schlössels en Brouwers vinden dat diverse betrokken partijen in onze gemeente best hier iets aan kunnen doen, de nood is n.l. nu echt heel erg hoog. In onze actieve gemeente Sittard-Geleen kennen wij al een aantal jaren diverse huiskamer initiatieven die gerund worden door vrijwilligers, waaronder Schlössels zelf die bestuurslid is van de stichting ZiE (Zorg In Einighausen). Al deze organisaties maken zich zorgen over de toenemende eenzaamheid en organiseren tal van activiteiten zoals gezamenlijk eten en koken en diverse ochtend- en middag activiteiten om deze zorgelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Dorpen als Limbricht, Holtum, Einighausen maar ook diverse wijken in Sittard en Geleen zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

Als gevolg van Corona liggen al deze activiteiten nu ook al weer twee jaar stil. Maaltijden worden nu als alternatief aan huis bezorgd, maar dat is dan ook het enige wat nog kan en mag. Nu ook de horeca het water tot aan de lippen staat, vreest het CDA dat als gevolg van diverse sluitingen met daarbij de aankomende vergrijzing in acht genomen dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor al deze prachtige initiatieven. Schlössels en Brouwers vinden dat het college maar ook andere partijen zoals o.a. woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars in actie moeten komen tegen dit immense probleem. Met het ondersteunen en faciliteren van huiskamer initiatieven kan de zorg en dan met name de eerstelijns zorg drastisch ontlast worden. Het is dan ook een maatschappelijke plicht om hiervoor in actie te komen.

Volgens de CDA raadsleden kunnen woningcorporaties aan deze problematiek bijdragen door het beschikbaar stellen dan wel realiseren van huiskamerruimtes in appartement complexen zodat deze prachtige initiatieven als gevolg van Corona en het daarmee verdwijnen van horecagelegenheden niet verloren gaan. Ook zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties focussen zich steeds meer op preventie met regionale projecten die financieel ondersteund worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De CDA volksvertegenwoordigers vragen het college zich hard te maken voor de continuïteit van deze huiskamerprojecten en het gesprek aan te gaan met woningcorporaties inzake de hierboven beschreven problematiek. Het recent op verzoek van fractievoorzitter Patrick Brouwers beschikbaar stellen van het pand van de voormalige woningstichting aan de markt in Obbicht is een sprekend voorbeeld.

Met de komst van een aantal nieuwe levensloopbestendige projecten in o.a. Einighausen en Holtum zou het eerder genoemde voorbeeld van Obbicht in meerdere dorpen en wijken navolging moeten krijgen. Wat dat betreft hebben wij in gezamenlijkheid niet alleen een signaalplicht maar nog meer een actie- en uitvoeringsbereidheid.