Maar liefst 47 ontwerpteams uit het hele land hebben meegedaan aan de oproep ‘De woonwijk als noviteit. Nieuw elan voor wonen en leven in het centrum van Geleen’.

Dit heeft geresulteerd in evenveel unieke ideeën voor het centrum van Geleen.

De selectiecommissie heeft de ideeën woensdag bekeken en beoordeeld.

Op 16 oktober wordt bekend gemaakt welke voorstellen voor een duurzame verbetering van de woon- en leefkwaliteit in het Geleense centrum verder worden uitgewerkt.

Vervolgens is het aan pandeigenaren en ontwikkelende partijen om met de ideeën aan de slag te gaan en misschien zelfs te verwezenlijken.

Wordt vervolgd!