Concrete en potentiële woningbouwlocaties in beeld in Beek

In Beek staat woningbouw hoog op de agenda. Om mogelijkheden tot het
versnellen van woningbouw te onderzoeken heeft het college potentiële
ontwikkellocaties met een quickscan in kaart gebracht.

Daaruit zijn drie concrete ontwikkellocaties naar voren gekomen en maar liefst tien locaties
met potentie. De concrete locaties waarop de gemeente het komende jaar de ontwikkeling van
woningbouw wil voorbereiden zijn:

  • De voormalige Callistusschool in Neerbeek
  • MFC in Spaubeek
  • Devoormalige Basisschool Spaubeek

Verder lezen Bieos-omroep.nl