Corio Glana Highlight 20

Corio Glana Highlight 20, Fase 1 – Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Planning

De bewoners worden tijdens het hele project per brief en via de Bouwapp geïnformeerd.

Eind 2021 is ongeveer 85% van het project afgerond. Dit betekent dat behalve het afwerken van enkele restpunten en de aanplant van bomen, struiken en andere beplanting, de werkzaamheden klaar zijn. Het gebied tussen de Middenweg (N276) en de Molenweg en het gebied tussen de beek en de Vijverweg wordt dan opengesteld. In het gebied tussen de Berkenlaan en restaurant De Vief Heringe, ten westen van de beek wordt wel nog gewerkt.

Vanaf 10 januari wordt de Japanse duizendknoop verwijderd in het gebied tussen de Agricolastraat en de nieuwe brug bij het bergbezinkbassin in de Berkenlaan. Op dit bassin wordt de aarde aangevuld en de inrichtingselementen worden geplaatst. Vanwege de werkzaamheden in dit gebied kan de nieuwe brug in de Berkenlaan nog niet onmiddellijk gebruikt worden nadat deze is geplaatst. Het gebied kan niet veilig worden betreden vanwege de aanwezige machines die daar aan het werk zijn en vanwege het kruisende bouwverkeer. Daarom blijft het gebied en de nieuwe brug nog even afgesloten.

22 september – eind november 2020  KLAAR

Aanleg bouwweg Middenweg – Molenweg/Stadspark

Oktober 2020 tot en met december 2021

Herinrichten Stadspark VOOR 85% KLAAR

Verwijderen bouwinrit Middenweg en herstel fietspad KLAAR

 

Wegreconstructies

 • Reconstructie Vijverweg vanaf de Bernhardlaan, eind november 2020 – eind januari 2021 KLAAR
 • Reconstructie Broekstraat, gedeeltelijk, eind januari – eind februari 2021 KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (Haagstraat/Ophoven/Berkenlaan – Vief Heringe) eind februari – 20 augustus 2021 KLAAR
 • Reconstructie Leeuwerik 14 juni – 25 juli 2021 KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (Broekstraat – bouwweg) KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (bouwweg – Vief Heringe) oktober 2021  Vanaf 29 november wordt deze bouwweg weggehaald en het fietspad hersteld. De Molenweg wordt daarvoor ter hoogte van de kruising met het fietspad bij de roeivijver afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 9 december. KLAAR

Oktober 2020 tot december 2021: Herinrichting Geleenbeekdal KLAAR

De historische meanders zijn weer terug in de beek. Dat betekent dat de beek weer meer ‘kronkelt’. Er zijn regenwaterbuffers aangelegd en de huidige waterbuffers zijn hersteld. Een geul voor hoogwater met voldoende bufferruimte voor hemelwater moet ervoor zorgen dat, tijdens felle regenbuien tijdelijk zoveel mogelijk water opgeslagen kan worden.

Vanaf 10 januari 2022

Verwijderen Japanse duizendknoop, aanbrengen aarde en inrichtingselementen bergbezinkbassin Berkenlaan, afwerken restpunten en aanplanten.

Deelprojecten

 1. De Vijverweg en de Molenweg: – krijgen nieuwe rioleringen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg worden extra parkeervakken aangelegd langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat krijgt een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting is samen met de omwonenden vastgesteld.
 2. De roeivijver krijgt een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt kan blijven staan, speciale maatregelen maken dat mogelijk.
 3. In het park worden de paden vernieuwd en de aanplant wordt ook waar nodig, vernieuwd.
 4. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, wordt door het park een fietspad aangelegd dat wordt aangesloten op de Vijverweg.
 5. Aanleg bergbezinkbassin Berkenlaan: er wordt een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project worden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Uitvoerder

Aannemerscombinatie Strukton – Den Ouden v.o.f.