Corona noodfonds voor kunst- & cultuursector

Subsidie tip: corona noodfonds voor Limburgse kunst- & cultuursector

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld.

Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies.

Deze keer: provinciale bijdrageregeling voor kunst & cultuur.

Lees verder op de website van Huis voor de Sport Limburg