Eind 2020 vond in Limburg het Corona Onderzoek Limburg (COL) plaats.

Een uniek onderzoek gesubsidieerd door de Provincie Limburg en uitgevoerd door de Limburgse GGD-en en het Maastricht UMC+.

Uit dit onderzoek dat plaats vond met medewerking van 10.000 Limburgers is gebleken dat in november 2020 bijna 20% van alle Limburgse deelnemers antistoffen in hun bloed had.

Door het onderzoek hebben de onderzoekers inzicht gekregen in het percentage antistoffen en de factoren die hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste acht maanden van de pandemie.

De invloed van werk, reizen, bezoek aan evenementen, sport en verenigingen is onderzocht.

 

“Uit het onderzoek is gebleken dat activiteiten en omstandigheden waarbij meer fysiek contact is of waarbij wordt verbleven in een binnenruimte (mogelijk beperkt geventileerd en op minder dan 1,5 m afstand) een grotere kans geven op het hebben van antistoffen.” duidt prof. Dr. Christian Hoebe van de GGD ZL, Maastricht UMC+ en leider van het onderzoek.

De eerste resultaten wijzen uit de grensverkeer geen wezenlijke invloed heeft gehad op de verspreiding van het coronavirus.

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral mensen werkzaam in de zorg meer antistoffen in het bloed hebben, dan werknemers in andere beroepsgroepen.

Zowel het onderwijs, als politie, brandweer en marechaussee blijken hun werk relatief veilig te kunnen doen, gezien het lage aantal werknemers met antistoffen.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.ggdzl.nl/col