Cultuureducatie op basisscholen na corona

De Domijnen werkt samen met ruim tweederde van de basisscholen in Sittard-Geleen, Beek en Stein aan het verbeteren van cultuureducatie door middel van het programma EigenWijs. EigenWijs biedt, naast hulp bij het formuleren van een visie op cultuureducatie, de scholen ondersteuning bij het opzetten van aantrekkelijke activiteiten. Samen met culturele partners gaat de school aan de slag om een mooi programma te ontwikkelen om in de klas uit te voeren, dat aansluit bij de visie, speerpunten en populatie van de school.

EigenWijs is in september 2021 gestart met een nieuwe periode van vier jaar, maar door corona zijn activiteiten op scholen beperkt geweest. Nu het weer kan, zijn scholen weer volop bezig om vóór de zomervakantie de kinderen te laten genieten van cultuur en daarmee hun culturele competenties te versterken.

Op woensdag 25 mei om 9 uur brengt wethouder Andries Houtakkers van de gemeente Sittard-Geleen een bezoek aan Speciale school voor Basisonderwijs De Blinker in Geleen. De Blinker is dit schooljaar begonnen met het programma EigenWijs en ziet cultuureducatie als belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens die ochtend nemen de kinderen deel aan onder andere workshops beeldende vorming en muziek. Het thema Afval staat centraal. Hiermee werkt de school aan de ontdekkende, reflectieve en creërende competenties van de kinderen.

EigenWijs is mogelijk gemaakt vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie en met ondersteuning van de Provincie Limburg en gemeente Sittard-Geleen.