Dit jaar zijn veel events komen te vervallen waar Fonds Gehandicaptensport als initiator, goed doel of partner aan verbonden was.

Zoals de Invictus Games, Special Olympics Nationale Spelen, start van de Vuelta in Nederland, KLM Open, Healthy Fest, het benefietconcert van Waylon en de Als1team Challenge.

Fonds Gehandicaptensport werd meer dan ooit gedwongen om nieuwe, alternatieve vormen van fondsenwerving te ontwikkelen.

Om ook dit jaar de toezeggingen naar haar beneficiënten te kunnen nakomen, te meer daar de sporter met een handicap, meer dan de gewone sporter, nu extra beperkingen ondervindt op zowel sportief- als sociaal gebied.

Vanuit tegenslag en noodzaak is het idee van De Grote Droomloterij ontstaan, een eigen loterij die niet gebonden is aan een event en bij succes elk jaar herhaald kan worden.

Dinsdag 1 september 2020 is de loterij van start gegaan. Meer informatie: www.degrotedroomloterij.nl