De resultaten van de inwonerspeiling die om de twee jaar plaatsvindt, zijn bekend. De peiling is door meer dan drieduizend inwoners ingevuld. Het laat zien welke thema’s inwoners belangrijk vinden. Zulke thema’s zijn: prettig wonen, voorzieningen, zorg en welzijn, veiligheid, duurzaamheid en gemeentelijke dienstverlening. Ook laten inwoners weten dat ze meer betrokken willen worden bij gemeentelijke plannen. En dat ze zelf ideeën willen inbrengen. Met de uitkomsten aan de slag. Samen met inwoners, ondernemers en partners.

Samen in gesprek

Vanaf dit najaar gaan we met inwoners, ondernemers en partners kijken wat de peiling zegt per wijk of dorp. Waar zien we verbeterpunten en waar kunnen we samen actie ondernemen? De inwonerspeiling is een goed begin om samen ‘van cijfers tot actie’ te komen. Iedereen kan meedoen tijdens de bijeenkomst. Datums van de bijeenkomsten bekijken en uzelf aanmelden voor uw eigen wijk kan via www.metsittardgeleen.nl/inwonerspeiling.

We starten met twee bijeenkomsten in november. Vanaf januari gaan we verder met de andere tien gebieden in onze gemeente. De bijeenkomsten worden voorbereid door de stadsdeelmanagers. Zij bekijken welke wijken of kernen samen optrekken. Zo zoeken de stadsdeelmanagers alvast de verbinding met partners die kunnen helpen met alle acties. Denk aan jongerenwerkers, mensen van het groenonderhoud of vrijwilligers van de buurtpreventieteams.

Positieve trend

Inwoners tevreden over hun leven in Sittard-Geleen

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor hun levensgeluk op dit moment.
In vergelijking met 2020 is dit cijfer licht gestegen. Toen gaf men gemiddeld een 7,6. Ook de eigen gezondheid wordt gewaardeerd met een ruime voldoende. Daarvoor geven inwoners gemiddeld een 7,4. Sittard-Geleen scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Waardering voor alle gemeentelijke inspanningen licht gestegen

Alle inspanningen van de gemeente worden gemiddeld beoordeeld met een 6. De hoogste waardering is er voor het cluster Born, Buchten, Holtum, Hondsbroek met een 6,3. De laagste waardering krijgt Lindenheuvel met een 5,6. In 2020 werden de inspanningen van de gemeente voor haar inwoners gemiddeld gewaardeerd met een 5,6.

Inwoners vinden het prettig wonen in Sittard-Geleen

Inwoners geven het cijfer 7,7 voor de mate waarin men prettig woont in Sittard-Geleen. Dit is gestegen in vergelijking met 2020. Toen gaven inwoners gemiddeld een 7,3. Het hoogste cijfer wordt gegeven binnen het cluster Guttecoven, Limbricht, Einighausen. Hier geeft men gemiddeld een 8,3. Het laagste cijfer wordt gegeven in Lindenheuvel: een 6,6.

Vertrouwen in het bestuur is gestegen

Het vertrouwen in het bestuur van Sittard-Geleen is gestegen is ten opzichte van 2020.
Het percentage dat veel vertrouwen in het gemeentebestuur heeft, is gestegen met 3,6%. Het aantal inwoners dat aangeeft weinig vertrouwen in ons bestuur te hebben, is gedaald.

Kijk voor alle resultaten op Inwonerspeiling 2022 – Met Sittard-Geleen.