De Tuinman van Sittard-Geleen als toezichthouder

Als gevolg van o.a. Corona hebben veel inwoners van de gemeente afgelopen anderhalf jaar een hond aangeschaft. Bij het thuiswerken vormt de trouwe viervoeter een aangename aflossing tijdens de pauzes en komt men ook veel meer in de buitenlucht en in beweging. Deze tendens gaat helaas ook gepaard met een behoorlijke toename aan hondenpoep in de groenstroken in en buiten de bebouwde kom van het mooie Sittard-Geleen.

Diverse inwoners hebben dit bij de CDA fractie met enige regelmaat gemeld en de geschetste situatie begint nu toch echt ernstige vormen aan te nemen. Raadsleden Jos Schlössels en Peter Henssen zijn stellig van mening dat niet alleen de gemeentelijke organisatie maar ook haar inwoners verantwoordelijk zijn voor een schone opgeruimde openbare ruimte en daar hoort geen hondenpoep in thuis, zeker niet in de groenstroken binnen de woonwijken.

Ondanks dat er in het verleden op verzoek van Schlössels en Henssen meer afvalbakken geplaatst zijn, treffen zij steeds meer “hondenafval” aan in bebouwde groengebieden. De drollen liggen zelfs onder de afvalbakken die hiervoor bestemd zijn: in de ogen van het CDA een vorm van respectloos gedrag naar de gemeente en haar groenmedewerkers toe. Deze mensen die er vrijwel wekelijks het gras maaien moeten zich met een spatscherm wapenen tegen de rondvliegende drollen. Al met al een heel trieste situatie en dat willen veel inwoners en ook het CDA niet en daarom trekken zij weer aan de bel.

De 2 CDA-raadsleden zien mogelijkheden en oplossingen dit overal herkenbare probleem onder regie van “De Tuinman van Sittard-Geleen” nog intensiever aan te pakken. Deze Tuinman is immers door de gemeente “aangesteld als ombudsman” in en voor de openbare ruimte.

Schlössels en Henssen hebben het stadsbestuur dan ook gevraagd of de Tuinman ingezet kan worden op deze problematiek in de vorm van een proef in een of meerdere wijken van onze gemeente. Social media en de Stadskrant kunnen hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast pleiten de raadsleden voor extra toezicht en handhaving.