“De veerkracht van de Mijnstreek” op Bie Os TV

Burgerkracht Limburg presenteert half juni drie tv-programma’s onder de titel “De veerkracht van de Mijnstreek”.

Deze programma’s worden uitgezonden op woensdagen en zaterdagen door streekomroep Bie Os en zijn ook te zien via het YouTube kanaal van Burgerkracht Limburg.

“De veerkracht van de Mijnstreek” wil positieve gezondheid een gezicht geven.

Kijkers worden aangemoedigd om vanuit eigen veerkracht het hoofd te bieden aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Met de uitzendingen wil Burgerkracht de burger inspireren om thuis zelf actief aan de slag te gaan met veerkracht en eigen regie.

“De veerkracht van de Mijnstreek” bestaat uit drie uitzendingen van 30 minuten.

Ze worden uitgezonden op de woensdagen 16, 23 en 30 juni na Rondom Os om circa 7.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur, 16.30 uur, 19.30 en 22.30 en herhaald op de zaterdagen 19 en 26 juni en 3 juli om 7.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur en 16.30 uur.

Bie Os TV zendt uit op Ziggo kanaal 41 en 45, KPN kanaal 1405 en 1372 en via de livestream op www.bieos-omroep.nl/tv/live.

De programma’s zijn ook te zien via het you tube kanaal van Burgerkracht Limburg.