Afgelopen zomer zijn ongeveer 5.000 huishoudens rondom Chemelot willekeurig uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving.

De Limburgse overheidsinstellingen en Chemelot bespreken op basis van de uitkomsten van het belevingsonderzoek wat ze kunnen doen om omwonenden van Chemelot beter te informeren voordat er een incident plaatsvindt.

 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg organiseert aanvullend in november acht online dialoogsessies.

Weet je wat je kunt doen om je voor te bereiden op een incident bij Chemelot? En wat verwacht je daarin van de overheid en Chemelot?

Het is één van de voorbeelden die worden besproken.

Wil je deelnemen aan één van de bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar onderzoek@vrzl.nl. Vermeld in je mail de volgende dingen:

Per online bijeenkomst is er plek voor maximaal tien personen. Het kan dat de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld al vol zit.

 

In dat geval stelt men je daar binnen twee werkdagen van op de hoogte. Je kunt je dan aanmelden voor een andere bijeenkomst.

Alle informatie om deel te nemen aan de online bijeenkomst ontvang je ook binnen twee werkdagen.